điều hoà di động nakatomi sac-3500

điều hoà di động nakatomi sac-3500 / điều hoà di động nakatomi sac-3500