Máy Lạnh Di Động Nakatomi SAC-7500 380v

Máy Lạnh Di Động Nakatomi SAC-7500 3pha / Máy Lạnh Di Động Nakatomi SAC-7500 3pha