điều hoà di động nakatomi sac-4500

Quạt điều hoà di động nakatomi SAC-4500

Quạt điều hoà di động nakatomi SAC-4500

Quạt điều hoà là dạng máy làm mát di động, làm mát nhanh chóng, đi đến đâu mát đến đó Quạt điều hoà di động nakatomi sac-4500 có 2 vòi lạnh quay tự …