quạt công nghiệp vuông

Quạt thông gió công nghiệp 600×600

Quạt thông gió công nghiệp 600×600

Quạt thông gió công nghiệp 600x600 đang là dòng thông gió vuông nhà xưởng. Quạt chạy trực tiếp và sử dụng dòng điện 220v/50Hz là chủ yếu. Hôm nay tôi …